1 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

гр.Монтана

Документи

Графици

График за провеждане на поправителни изпити V-VII клас през септемврийска сесия 2019/2020

График за провеждане на входни нива I-IV клас

 График за провеждане на входни нива V-VII клас

 График за консултации

 График за консултации в ГЦОУД

 График на контролни и класни работи

 Информация за организацията на учебния ден

Правилници

 Правилник за дейността на училището

 Етичен кодекс

 Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Планове

 Годишен план

 Стратегия за превенция на отпадането и план за изпълнение

 Училищна програма за целодневна организация на учебния ден

 Стратегия за развитието на училището от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година

 Стратегия за образователна интеграция и план за изпълнение

 План за интеграция

 План за превенция на ранното напускане

 План за изпълнение на стратегията за развитие на училището 2018/2020

Мерки за справяне с насилието и агресията

 Практически насоки за действия в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

 Добри практики


Copyright © 2015 All Rights Reserved.