1 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

гр. Монтана

Иновативно училище

Иновативно училище

С решение на Министерски съвет от 19.08.2020 г. I ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“, град Монтана е иновативно училище от учебната 2020/2021 година!

Иновацията ще обхване периода 2020/2024 г. и е насочена към въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията на обучението и използване на нови методи на преподаване за учениците в сега обучаващите се се 2а, 3в, 4а, 4б и 4в клас.

Целта е: развитие на творческо мислене; екипна работа и сътрудничество; самооткривателство; отговорност към собственото образование; емпатия и уважение към другите; изграждане на здрава връзка с природата и опазване на околната среда; ПБО (проектно базирано обучение) насочено към - продължително, задълбочено, съвместно учене, използване на нови технологии, създаване на продукти и споделяне на идеи.


НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“
Модул 1 и 2:
„ Мобилност за популяризиране
и мултиплициране на добри
иновации“


ДЕЙНОСТИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОБИЛНОСТ ПО НП ,,ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”

Ученици и учители от три училища гостуваха в Първо основно училище “Св. св. Кирил и Методий” -Монтана в периода 05.06. – 07.06.2024 г. по Национална програма “Иновации в действие”, Модул 1 “Мобилности за популяризиране и мултиплициране на добри училищни иновации”.
        През тази учебна година иновативното партньорско училище е ОУ “Д-р Петър Берон” - Пловдив, а другите две училища в групата са ОУ “Васил Левски”, село Върбица, община Горна Оряховица и Основно училище " Св. св. Кирил и Методий“, село Кадиево, област Пловдив.
        През трите дни на мобилността участниците имаха възможност да се опознаят, да научат подробности за иновативните процеси във всяко от останалите училища, да споделят добър опит и работещи практики, както по отношение на обучението, така и по отношение на организационни и административни въпроси.
     В първия ден гостите бяха посрещнати по традиция с празнична музикална програма. По-късно в конферентната зала г-жа Албена Иванова, директор на училището,  представи екипа и запозна гостите с иновационните процеси в училището. Бе представен интердисциплинарен урок „Красотите на Северозапада“ между предметите ИЦ и ГИ с ученици от VII клас, в който гостите виртуално се разходиха в северозападна България и запознаха с нейните исторически и природни забележителности.

     На втория ден гостите присъстваха в три учебни часа:

  1. „ Възпроизвеждане на звуци в животинския свят“ – интердисциплинарен урок между предметите ФА и БЗО с ученици от VII клас с ментори г-жа Албена Иванова и г-жа Ирена Иванова
  2. Характеристика на героите в разказа „Серафим“ – урок по БЕЛ с VI „в“ клас с ментор г-жа Десислава Александрова
  3. „ Урок по родолюбие“ – интердисциплинарен урок между предметите БЕЛ и математика с ученици от VII клас с ментори г-жа Юлиана Петрова и г-жа Соня Димитрова

     Учениците от гостуващите училища бяха включени и в трите урока и по-късно изказаха своите добри впечатления от нашето училище, учителите и учениците ни.
      В следобедните часове училищата популяризираха иновативните практики и продукти, имаха пряк обмен на иновативни идеи и създадоха иновативно пространство за представяне на иновативните практики, тяхното разширяване и устойчивост. На кръгла маса бяха обсъдени и дискутирани представените иновативни процеси и тяхното въздействие за развитието на образованието и засилване на интереса на учениците към функционалната грамотност, математиката и природните науки. Присъстваха учители и ученици от училището домакин и от училищата гости. Денят завърши с грандиозен концерт - спектакъл „Дъга на таланти“ с участието на клубове по интереси – „Акробатика и цирково изкуство“ и „Мажоретно-акробатичен състав“.

      В последния ден на мобилността гостите имаха възможност да наблюдават два урока. Чрез  изпълнение на проектни задачи по темата, симулации, опитни постановки и предварителни проучвания  бе представен  интердисциплинарният урок „ Водата е самият живот“ –между предметите ФА, ХООС и БЗО с ученици от VII клас с ментори г-жа Минка Костова  и г-жа Ирена Иванова. Ученици от V „а“ клас с ментори г-жа Мария Василева и г-жа Анжела Лазарова чрез изчисления и пространствено представяне на геометрични фигури ни пренесоха в „Пътешествие във Фигураландия“ –  интердисциплинарен урок между предметите математика и ТП.    

     Мобилността завърши с представяне на продукти на учителите, както и продукти на учениците от реализиране на училищната иновация, размяна на електронни носители с иновативни практики, дейности и продукти, предложения за работещо сътрудничество.


„Математиката – приятел на екологията“ – 09.06.2023 г.

С този урок по НП „Иновации в действие“ учениците от VI „А“ клас показаха, че между природните науки – Математика и Човекът и природата, съществува пряка връзка. Под формата на занимателни задачи, пъзели и работа с компютър – извличане на информация от научен текст, обобщаване, анализ на данни и създаване на диаграми, младите изследователи представиха един различен интердисциплинарен урок. Изводът, който те направиха, бе – основните математически действия и термини са приложими в реални житейски ситуации и са във връзка с актуални екологични проблеми.

Гостуващите колеги и деца от Видин, Белица и Исперих, както и учителите от нашето училище бяха впечатлени от уменията на шестокласниците. 

Вярваме, че показаното днес ще бъде полезно за всички, които обичат природата и математиката.

И тъй като сме в  края на учебната година, Ви пожелаваме една вълнуваща и незабравима лятна ваканция!

Светлана Спасова и Соня Димитрова


 

На 08.06.2023 г. с учениците от VI „А“ и VI „В“  клас се проведе интердисциплинарен урок по БЕЛ, История и цивилизации и Музика. В съответствие с целите на ПБО беше представено проучване за живота и творчеството на Иван Вазов в Берковица. След проведена екскурзия с научна цел до град Берковица учениците превърнаха класната стая в телевизионно студио и запознаха гостите от училища във Видин, Исперих и Белица с особено плодотворния престой на патриарха на българската литература в нашия край. Беше интересно да се узнаят нови или малко познати факти, свързани с Вазовото съдийство и с написаните в Берковица от него творби.

Участниците в студиото пренесоха присъстващите в края на 19 век в града под Ком, където и до днес е запазен споменът за народния поет и писател. Урокът протече неусетно и  емоционално. Най-забавната част беше последната, когато гостите и участниците бяха предизвикани да намерят в БУКВОСЛОВИЦА поне 12 скрити думи, свързани с Вазов и Берковица. Всички се справиха успешно, даже намериха повече думи! Талантливите ни певици изпяха песента на берковския композитор Красимир Цветков по Вазовото стихотворение „Малини“, която е  символ на града.

БЛАГОДАРИМ ВИ, ДЕЦА! Пожелаваме си още такива вълнуващи уроци!

Юлиана Петрова, Боряна Стефанова и Асен Асенов. 


На 09.05.2023 година в 4.а клас бе проведен иновативен урок по Технологии и предприемачество на тема „Да харчим разумно".

    За какво харчиш парите си? Това е първият въпрос, който всеки трябва да си зададе, за да може да управлява финансите си ефективно. Чрез пресмятане на своите ежедневни разходи и ролева игра учениците разбраха колко е важно да си създадат план как да спестяват, за да постигнат личните си цели. Споделиха интересни идеи за спестяване през предстоящата лятна ваканция.


 

Желаете да посетите екзотично място с красива природа и вкусна храна!

 Сега е момента!

 Учениците от 6"б" клас на I ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", град Монтана са се погрижили за това!

 Днес 5 април 2023г. се проведе поредния иновативен урок по География и икономика на тема: "Екзотиката на Австралия" с ръководител г- жа Матова.

 Гости на урока бяха: г-жа Албена Иванова- Директор на училището, колеги и родители.

 Класът беше разделен на две туристически фирми: "Take a memory" (направи си спомен) и "Traveling around the World" (пътуване около света).

 И двете фирми представиха своя екип от професионалисти: директор, консултант  рекламен агент, счетоводител, екскурзовод и клиент. Всяка една от фирмите представи на нашите гости пълна програма от 6- дневен пакет на екскурзия до Австралия, обектите които ще се посетят, хотели, транспорт и разбира се цена.

 Други двама ученика от класа, Алек и Кристиян ни запознаха с важна информация за континента Австралия: природа, основна парична валута, забележителности, необходими документи за пътуване.

 Урокът донесе много настроение и положителни емоции във всички!


 

"Шестокласници подават ръка на четвъртокласници" - това бе мотото на иновативния урок, който се проведе на 20.04.2023г. по човекът и природата с учениците от 6 б клас и 4 б клас. Темата на урока бе "Размножаване, растеж и развитие на организмите".

    Първи започнаха своето представяне учениците от 6 клас. Те показаха своите знания чрез разиграване на няколко упражнения с асоциации - устройство на цвят, органи за безполово и полово размножаване, полов диморфизъм.

    В началото по-плахо, но след това много уверено и с ентусиазъм, се включиха и четвъртокласниците. Те представиха своите лично нарисувани проекти на животни, които полагат грижи за малките си и за тези, които не се грижат за поколението си. Много интересно бяха представени и легендите за щъркелите и за кукувицата.

    В този урок се създаде усещане за приемственост между начална и прогимназиална степен, което ще продължи и в следващата ни съвместна работа.

    Гости на урока бяха г-жа Ирена Иванова - зам.директор на училището, учители от начална и прогимназиална степен.

 

 

    С учениците от 6 б клас се проведе поредния иновативен урок по човекът и природата на тема „Движение на животните“.

    Учениците представиха начина на живот и интересни факти за любими и уникални животни по нов начин - чрез асоциации. След това облечени в подходящо облекло, разказаха и показаха на практика какви движения извършват, занимавайки се с любима двигателна дейност - футбол, акробатика, джудо, лека атлетика, брейк, народни танци.

    Урокът се състоя пред директора на училището г-жа А. Иванова, зам. директора г-жа И. Иванова и учители от начална и прогимназиална степен.

 
Изкушения на една ръка разстояние

    „Изкушения на една ръка разстояние“ - от една страна тази ситуация изисква от нас да сме много разумни и рационални, когато вземаме решение да направим покупка на стока или услуга, а от друга  - да сме наясно откъде ще набавим пари за покупката, т. е. как да я  финансираме.

    В поредния иновативен урок, проведен на втори март 2023г., учениците от 4.а клас имаха възможност да се усвоят знания и умения, имащи отношение към потреблението и начините за финансирането му – заем от близки, спестяване, кредит. Чрез играта „Сбъднати желания“, беседа от г-жа Кристина Игнатова за същността на кредитите и тяхната „цена“- лихвата, както и с решаването на задачи по математика, свързани с финансирането на покупки и услуги,  стимулирахме мисленето в посока избор на най-адекватен за конкретна ситуация начин.

 


 
„Учебен час без учител ? Не, не е свободен час…. .“

    На 16.02.2023г. по предмета човекът и природата със 6 б клас се проведе иновация на тема „Водородът – горивото на бъдещето“. Този урок се състоя под ръководството на две шестокласнички от класа – Мирра и Моника. И двете се справиха чудесно с новата си роля. Уверено и компетентно те, заедно със съучениците си, представиха новото гориво на бъдещето – водорода.

    Гости на урока бяха г-жа Ирена Иванова – зам.-директор на училището, колеги от иновативния екип, начални и прогимназиални учители.

    Урокът бе естествено продължение на предишната иновация за алтернативните източници на енергия, но и показа, че съществува гориво, което е в полза на природата – не я замърсява. И се затвърди идеята, че бъдещето е пред нас и всичко е в нашите ръце.


 

   На 13 януари 2023г. се проведе поредния иновативен урок по География и икономика , с учениците от 6 „в“ клас, на тема: „В търсене на нови вкусове от Северна Америка“.

    Гости на урока бяха 2 „а“ клас, които също се включиха в урока с представяне на изработени от тях проекти, г-жа Албена Иванова – Директор на училището, г-жа Ирена Иванова – Зам.директор, колеги и родители на ученици от 6 „в“ клас.

    В урока се представиха проекти на различни култури, които са отглеждани за първи път на територията на континента Северна Америка и по късно пренесени в Европа: царевицата, слънчогледа, авокадото, домата, боровинките.

    Бяха представени и проекти на типични американски, канадски и мексикански храни: американски палачинки, мексиканска тортиля, кленов сироп, лютата чушка „Каролина Рийпър“.

    В урока се включиха и родители на ученици от 6 „в“ клас, които приготвиха и донесоха за часа от тези характерни за континента храни.

    За всички беше интересно да се докоснем до историята на тези култури, които присъстват ежедневно на нашата трапеза и да опитаме вкуса на традиционните за континента храни.

 

    Фирмата „Бъдеще за нас“ е обявила намерение да инвестира в метод за генериране на енергия, който да внедри в производствения си процес. А екипи от инженери –проектанти представят своите проекти пред собствениците на фирмата като подчертават всички страни на определен източник на енергия – енергийна ефективност, икономическа полза и влияние върху здравето на хората и околната среда. Тази ролева ситуация разиграха учениците от 6 б клас в иновативния урок на тема „Възобновяеми източници на енергия“ в часа по човекът и природата на 15 декември.

    Всеки екип си избра един възобновяем източник на енергия / слънчева, водна, вятърна, геотермална, енергия от биомаса / и представи най-важното за нея – какъв е източника на енергия, каква технология ползва, какво  приложение има до момента в практиката, неговите предимства и недостатъци.

    В края на часа всички се обединиха около извода, че всичко е в нашите ръце и ние решаваме как да се справим с енергийните проблеми на съвремието, но и как да опазим здравето на хората и околната среда.


 

  На 30 ноември 2022г. се проведе поредния иновативен урок по География и икономика с 6 „б“ клас, на тема „На хоризонта – континентът на мечтите“.

    Урокът премина под формата на състезание в което класът бе разделен на три отбора: „Канада“, „Сащ“ и „Мексико“, ръководени от своите капитани  - Мирра, Захари и Алек.

    Състезанието протече в няколко кръга: „Работа с работен лист“, „Изследователи“, „Познаваме ли природата на Северна Америка“, „Население и раси“, „Държави в континента“ и последен кръг „Забележителности“.

    В петият  кръг „Държави в Северна Америка“, всеки един от отборите представи своята държава под формата на постер, който беше изработен от самите ученици. Гостите на урока, начело с г-жа Албена Иванова – Директор на училището, бяха жури на състезанието, където с помощта на г-жа Матова – учител по География и икономика, обявиха победителят в днешното състезание.

    Урокът беше забавен и емоционален, изпълнен с хъс за победа от страна на отборите.


 

    На 24 октомври 2022г. се проведе иновативен урок по География и икономика с ученици от 6“В“ клас на тема: „Тайната природа на Южна Америка“.

    За пореден път с учениците заложихме на проектно-базираният метод на обучение, където те сами събират, откриват и систематизират географска информация по предварително зададена тема.

    Антон от 6“в“ клас, влезе в ролята на Хавиер, гост от Перу, който беше облечен в перуанско пончо, изтъкано от вълна на лама и традиционните чуло шапки, които се изработват ръчно.

    Всеки един от учениците в класа беше подготвил проект за определен растителен и животински вид, обитаващ Южна Америка и беше представен пред класа. Бяха донесени много снимки от пътешествието в континента, което им помогна да подредят пъстър албум от снимки на съответните растения и животни и да бъдат открити природните зони в които живеят.


 

Днес, 14.11.2022г., младите учени - биолози от БАН Стейси Булигина и Рая Асенова гостуваха в рубриката на Телевизия " 6.а клас"- "Пътешествия по света и у нас". Водещи на предаването бяха Яна Димитрова и Стефан Ивайлов.Разказите за островите Галапагос и уникалните животински и растителни видове пренесоха публиката в един вълнуващ жив музей на еволюцията.Заедно се разхождахме сред припичащите се на пясъка морски лъвове, любувахме се на уникалните природни пейзажи, гмуркахме се със зелени костенурки, художници рисуваха най- интересните животни. После проверихме наученото за островите чрез откриване на използваните термини и въпросите от викторината" Най- бързият печели!" Така протече иновативният урок по БЕЛ - " Текстът в научното общуване", подготвен от госпожа Юлиана Петрова и 6.а клас.
До нови срещи в бъдещите пътешествия по света и у нас!
 

    От 1 до 3 юни 2022 г. екипът на иновативното Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ посрещна свои колеги от ОУ „Иван Хаджийски“, град Троян и II ОУ „Христо Ботев“, гр. Гълъбово. Визитата обхвана различни дейности и инициативи в рамките на три дни.

     Посещението се осъществява по НП „Иновации в действие“, чиято цел е преподавателите от иновативните училища в България да могат да споделят своя опит и добри практики в прилагането на нови модели на управление и организация на училищата, методи на преподаване, оптимизиране на учебната среда.

    За втора поредна година преподаватели от училището прилагат богата палитра от иновативни методи в образователния процес по БЕЛ, Математика, География и икономика, История и цивилизации, Човекът и природата и Технологии и предприемачество.

    Мобилността между училищата стартира с празнична програма. Под надслова "Училище на успяващите" гостите бяха посрещнати с поздравителен спектакъл! Талантът на децата създаде невероятна атмосфера с много положителни емоции и усмивки. Госпожа Албена Иванова запозна гостите с историята на училището и прилаганите иновативни методи на работа. С първата част на открития урок „Монтана – преди и сега“ г-жа Милена Матова и г-жа Боряна Стефанова и учениците от V.б и V.в клас виртуално пренесоха гостите в миналото на града ни, представиха проекти и допълниха  „Дневник на пътешественика“. Във втората част присъстващите видяха днешна Монтана – промишленост, природа, паркове, забележителности.

    Втория ден бе определен за математическите предизвикателства. По атрактивен начин чрез работа в екипи и по станции, учениците от V.а клас, с преподавател г-жа Соня Димитрова откриваха координати на точки и при свързване получиха разнообразни обекти.

   Чрез дидактическа игра, математически пресмятания, много любопитна допълнитeлна информация и голяма доза съобразителност  учениците от III.а клас под ръководството на г-жа Даниела Бешева търсиха съкровище. Проследявайки пиратската карта и следвайки указанията в индивидуалните работни листове, третокласниците откриха съкровището и отговориха на филосовския въпрос, порставен в началото на часа, а именно: „Кой движи света?“

    Интерактивните занимания бяха анализирани.

    В следобедните часове учители, ученици, родители и гости се наследиха на концерт-спектакъла ,,Шарен свят“, представен от групата по интереси по акробатика и цирково изкуство „Грация“ към училището. С 16 разнообразни номера -  дресура, жонглиране, акробатика, танци „Звездичките“ на ръководителката г-жа Олга Иванова спечелиха овациите на публиката.

    Третия ден бе посветен на функционалната грамотност и българските традиции. Представеният „Урок с мама“ с ученици от IV.в клас, г-жа Жени Гоцова и родителят Боряна Михайлова  доказа, че учениците успешно решават казуси – четене с разбиране, обсъждат и дебатират.

    Методът ПБО бе приложен в интердисциплинарния урок по БЕЛ и Изобразително изкуство „Символиката в чипровските килими“. Гост на урока беше г-жа  Снежана Стоянова – завеждащ отдел „Читални“ в РБ „Гео Милев“, Монтана, която в традиционна носия представи историята и периодите в развитието на килимарството в гр. Чипровци, етапите на изработката на килимите и инструментите на тъкачите и показа на учениците книги по темата от фонда на библиотеката.

    Петокласниците се справиха блестящо с поставените практически задачи. Те представиха подготвената от тях мултимедийна презентация за символите в чипровските килими, рисуваха орнаменти и демонстрираха тъкане на стан.  

    Идеята за нетрадиционната педагогическа практика е на преподавателя по български език и литература г-жа Яворка Веселинова и на г-н Петър Маринков – преподавател по изобразително изкуство.

    Заключителната дискусия се проведе през последния ден. Гостите имаха възможност да посетят и културно-историческите забележителности в региона.

    Ралица Бенчева, директор на  ОУ „Иван Хаджийски“, гр. Троян и Жечка Михова, директор на II ОУ „Христо Ботев ", град Гълъбово, изказаха благодарности на ръководството и на учителите от Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ за отличната организация и за разнообразната програма.

 

Модул 1: „ Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“

Флаер


 

 

На 05.05. 2022г. учениците от 3.а клас проведоха пореден иновативен урок по Технологии и предприемачество на тема “ Цветна градина от пластмасови бутилки“. Целта на урока бе да приложат на практика наученото до момента по отношение на екологичното отношение към заобикалящия ни свят чрез прилагане на компетентности за планиране и конструиране на изделие /саксия от пластмасови отпадъци /, както и да усъвършенстват уменията си за математическо моделиране на практически ситуации /изчисляване на разходи за засаждане на цветя/.

 


На 04.05.2022г. с учениците от 5 б клас се проведе иновативен урок по човекът и природата на тема „Отделителна система и здраве“ с основна задача:

каква е ролята, която изпълнява отделителната система в нашето тяло и от какви органи е изградена. Попълнихме нашата схема – модел на човешкото тяло така, че човекът на нея вече си има и отделителна система. Учениците представиха проекти със снимки и информация за факторите, влияещи върху органите на отделителната система, разказаха с какво помагат и с какво вредят. Предложиха правила за спазване, които ще помогнат на тези органи.

Тъй като това е последният иновативен урок с учениците от 5б клас по природни науки за тази учебна година, направихме малка равносметка за това, което сме направили заедно и дейностите, през които преминахме.

Започнахме с това, че основната задача на нашите уроци беше да проучим влиянието на човекът върху околната среда, опазването на тази наша природа и опазване на човешкото здраве.

След това изгледахме презентация с основните моменти от всички иновативни уроци . Така показахме, че можем да прилагаме знанията си на практика, както се казва – действаме, а не само говорим.

И повторихме основния извод, който направихме от всички уроци – Всичко зависи от нас, всичко е в нашите ръце.


 

28.04.2022 г. с учениците от 5 "в" клас се проведе поредният иновативен урок на тема: "Културно наследство на Древна Тракия". Йоанна и Антон пресъздадоха нестираския танц, а Ивайла ни запозна с традициите и ритуалите около "огнения танц" в чест на св. Константин и Елена. Момчетата от класа ни представиха кукерите и техните маски в различните краища на България. Благословиха ни за здраве и изгониха "злите сили" от класа с ритуални движения. Учениците представиха и проекти за съкровищата - Вълчитрънско, Рогозенско и Панагюрско, както и за гробниците в гр. Казанлък и с. Свещари.

Древнотракийското наследство е станало неразделна част от многовековната култура на българския народ и ние с основание се гордеем с него.

 


 

На 13.01.2022 г. се проведе иновативен урок в 5б клас на тема: "Древните елини и войните". Учениците представиха проекти за Троянската война, Гръко-персийските войни и Пелопонеската война. Представиха елинските герои и техните подвизи. С тези проекти поставяме началото на нашата книга " Битките в древността", която ще продължим да попълваме със славни битки от древността в следващите учебни раздели.


 

На 6.01.2021 г. с учениците от 5 "в" клас се проведе иновативен урок на тема: Начало на човешката история.

Класът беше разделен на два отбора: "Млади историци" и " Съвременни историци". Отбор "Млади историци" представи как са живеели първобитните хора. Те сравниха живота им с този на съвременния човек. Отбор "Съвременни историци" представиха как се е променил живота на първобитния човек след откриването на земеделието и животновъдството.

В края на часа учениците се представиха като "първобитни художници" и оставиха послание на бъдещите поколения рисувайки върху камък.

 


 

На 15 април 2022г. се проведе иновативен урок по География и икономика в 5в клас, на тема:“ Пътешествие в пустините на Африка“.

 За пореден път с класа заложихме на проектно-базирания метод в часовете по География и икономика, където за подготовка на своите проекти, учениците сами търсят информация по-предварително поставените им задачи.

 Виртуалните пътешествия които правим в часовете, стимулират положителна нагласа за учене при учениците, като провокират децата към търсене на творчески решения, чрез изпълнение на много задачи, работа с разнообразни илюстрации, схеми и диаграми.

 Оцеляването в тропичните пустини изисква много знания, издържливост и сигурна екипировка, затова бяхме подготвили много предизвикателства и към гостите на урока: Дали ще се справят с опасностите в пустинята?

 Учениците научиха кои са най-големите пустини в Африка и ги открихме на географската карта; какво е пясъчна буря и природния феномен – мираж; какъв е растителния и животинският свят в пустините.

 На гости в часа беше и експерта по оцеляване в пустините – местен бедуин. Госпожа Иванова, директор на училището, се включи в края на часа, като представи интересни факти и лични снимки за пустинята Сахара на учениците, където тя наскоро бе посетила. Урокът приключи с дегустация на фурми и вкусен египетски кекс, който беше приготвен от родител на ученик в класа.

 С уроците по География и икономика, ние пътуваме, откриваме нови места и се забавляваме!

 


 

Иновативните уроци с учениците от  5б клас в часовете по Човекът и природата продължават и след пролетната ваканция. Заниманията са посветени на опазване на човешкото здраве.

Проектите, които представиха петокласниците  бяха за начините , чрез които можем да помогнем на органите на храносмилателната система да функционират по-добре.    Първо си припомниха факторите, които влияят благоприятно и неблагоприятно на храносмилането, а след това за правилата, който трябва да спазваме. След това учениците представиха своя начин за справяне с проблемите на тази система – билките.

Преди няколко седмици с помощта на г-жа Светлана Спасова – преподавател по природни науки, засадиха различни видове билки в саксии, за които се грижиха старателно. На урока представиха дъхави менти, маточина, мащерка, салвия, джоджен и други. Подробно разказаха коя билка какво въздействие върху храносмилателните органи оказва. Споделиха своя личен опит.

Представените проекти ще бъдат съхранени в Книгата на здравето, която четвъртокласниците започнаха миналата учебна година.

Изводите, които направиха в края на часа – всичко зависи от нашите действия, всичко е в нашите ръце.


 

Ето, че дойде ред и на дихателната система на човека. Учениците от 5б клас участваха в иновативния урок по природни науки, проведен на 20.04.2022г. Целта на урока е да се представят факторите, които влияят на органите на дихателната система и да се определят правилата, необходими да се спазват, за да работят те добре. Особено чувствителни в това отношение са децата и опазването на тяхното здраве е много важно.

Учениците представиха така наречените „бабини“ рецепти за облекчаване на състоянието  при заболявания на дихателната система - във всеки дом и семейство има различни начини за лекуване на възпалено гърло, висока температура или втрисане.

Предложените правила за предпазване на дихателните органи и подходящите методи за облекчаване на заболяванията, свързани с тях, ще бъдат съхранени в Книгата на здравето.

 


 

На 11 март 2022г. се проведе поредния иновативен урок в 5в клас, на тема „Моето морско пътешествие“. Урокът премина под формата на виртуално пътешествие с голям круизен кораб с маршрут от Япония до Италия.

Пътешествието започна от Япония. Учениците бяха подготвили проекти за държавата. В програмата на круиза, престоят в Япония съвпадна с фестивала на сушито. Учениците от класа ни запознаха с интересни факти за храната суши, как се приготвя, дори дегостирахме всички домашно приготвено суши, с което ни изненадаха Антон и Ивайла и почерпиха целия клас и гостите на урока.

Пътешествието премина през Филипинските о-ви и Индия. Разбрахме кой ритуал е Махенди, какво символизират рисунките по ръцете и имахме демонстрация на рисунки с къна в часа. Посетихме и една от най-забележителните сгради в света – Тадж Махал в Индия. Пътешествахме да Мъртво море и през Суецкия канал и Средиземно море, достигнахме до последната държава – Италия.

Корабът акостира във Венеция, времето съвпадна с провеждането на карнавала с маски и разбира се приключихме пътешествието с разходка с гондола по многобройните канали на града.

Програмата беше страхотна, а пътуването вълнуващо! Така ще помним всички нови места , които открихме.

До следващото ново пътешествие!

 


 

Иновации в действие“ – модерен и ефективен начин за споделяне на добри практики

 

По НП „Иновации в действие“ учители и ученици от I ОУ „С. Св. Кирил и Методий“, град Монтана  посетиха ОУ „Иван Хаджийски“, град Троян. Целта на посещението бе споделяне на добри практики и обмяна на опит и се състоя в периода 22-25 март 2022 г.         

 Програмата обхвана различни дейности и инициативи, в рамките на четири дни - посрещане, обиколка и представяне на училището, работни срещи на учителите от начален и от прогимназиален етап, за представяне и дискутиране на  Бел-Ланкастърския метод. Беше наблюдаван открит урок по БЕЛ с прилагане на  метода, на тема „Традиционен фолклорен календар – пресъздаване на традиции“. В последствие ученици и учители участваха в интерактивно занимание по Технологии и предприемачество, където бе демонстрирана втората иновация на ОУ „Иван Хаджийски“ – прилагане на компетентностен подход с изграждане на ключова предприемаческа компетентност.

Прилагане на  Бел-Ланкастърски метод демонстрира и главният учител Николай Цочев, в час по компютърно моделиране, с ученици от 3-ти клас, на тема ,,Героите се движат и говорят “.

Последва кулинарно приключение за децата, които в час по Технологии и предприемачество  приложиха на практика наученото и приготвиха вкусно и здравословно меню за определено време и с конкретен бюджет.

Посещението завърши с разговор за иновативните подходи и рефлексия с учителите и учениците от гостуващите училища на проведеното посещение.

 


 

На 25 януари 2022г. бе проведен поредния иновативен урок по География и икономика с учениците от Vб клас. Темата на урока бе: „Дневник на пътешественика“.

  Учениците от Vб клас и техният преподавател по География г-жа Матова, поставиха началото на изготвянето на индивидуално иновативно помагало в часовете по География и икономика – Дневник на пътешественика. Той предлага вълнуващи мисии и предизвикателства, свързани с природни и исторически забележителности, с бита и културата на населението по света, с опазването на околната среда, които ще провокират учениците към търсене на творчески решения, чрез изпълнението на много задачи.

  Първото пътешествие, което направиха учениците, беше да открият вярната посока и да влязат в ролята на първият околосветски мореплавател и откривател: Фернандо Магелан.

  Имаха за изпълнение няколко мисии, работа по работен лист да начертаят на карта, маршрута на експедицията на Магелан и да достигнат до извода: Какво е значението на това първо околосветско пътешествие за науката и човечеството?  


Учениците от 5б клас продължават с изследването на замърсителите на околната среда. След замърсяването на природата с пластмаси и замърсители на въздуха, проучиха и замърсяването на водите в природата. Своите резултати  представиха в иновативния урок „Замърсяване на водите“  поведен на 26.01.2022г. Целта на урока е да продължи развитието на екологична култура и поведение към околната среда.

Като начало учениците представиха най-интересните и важни водни басейни в нашия район. Заедно с помощта на г-жа Светлана Спасова бяха проучени основните замърсители на водните басейни в нашия роден край, институциите, които осъществяват контрол и отговарят за опазване на чистотата им.

 В края на урока те показаха своето отношение по разглежданите въпроси чрез изработване на агитационни материали за привличане на вниманието върху начините за опазване на околната среда – постер, табло и плакат.


 

На 14.12.2021г. с учениците от 5б клас, бе проведен иновативен урок по География и икономика на тема: „Географи – пътешественици“. Класът беше разделен на пет отбора – отбор „Остров“, „Полуостров“, „Залив“, „Провлак“ и „Жури“. Часът протече на две части. В първата част, всеки един от отборите работеше по задача на работен лист, свързана с вътрешния и външния строеж на планетата Земя. Втората част протече с изготвяне и защита на проекти, като всеки отбор предварително бе проучил, систематизирал и подготвил географска информация и снимков материал за даден географски обект от планетата Земя. В края на часа, отбор „Жури“ с помощта на г-жа Матова, се произнесе за крайния резултат от работата на отборите и най-добре справилият се от тях.


 

Провеждането на иновативни уроци с учениците в нашето училище продължава и в първите дни на новата година.

На 10.01.2022г. учениците от 5 б клас участваха в иновативния урок по човекът и природата „Опазване на чистотата на въздуха“. Целта на урока бе да продължи развитието на екологична култура и поведение към заобикалящата ни природа.  Това е следващият урок, в който заедно с г-жа Светлана Спасова-преподавател по природни науки, бяха засегнати важни въпроси, свързани с опазване на околната среда.

 Учениците посочиха кои са основните замърсители на въздуха, но и дадоха конкретни примери и интересни идеи как човекът може да намали вредното им въздействие. Показаха на практика това, като изработиха умалени модели за получаване  на екологична вятърна енергия.

Затвърди се извода, че всеки може да даде своя принос в опазване на средата, в която живее.


Провеждането на иновативни уроци с учениците в нашето училище плавно се пренесе от начална в прогимназиална степен.

На 10.12.2021г. учениците от 5 б клас участваха в иновативния урок по човекът и природата „Практическо значение на веществата и смесите“. Заедно с г-жа Светлана Спасова-преподавател по природни науки, бяха засегнати важни въпроси, свързани с опазване на околната среда и по-конкретно употребата на пластмасата във всяка сфера от нашия живот.

Целта на урока бе да се развие екологична култура и поведение към заобикалящата ни природа. Учениците разбраха кой процес е рециклиране на отпадъци и за да докажат това направиха от пластмасови капачки интересни и красиви проекти.

Заедно стигнаха до извода, че всеки може да даде своя принос в опазване на средата, в която живее.


 

Моят индивидуален речник

Иновативното педагогическо решение "Моят индивидуален речник", приложено през миналата учебна година от г-жа Ж. Гоцова в 3."в" клас, продължава и тази година в часовете по БЕЛ на 4."в" клас.

Учениците обогатиха своите речници с нов раздел, в който записаха трудните термини от художествената литература - епитет, олицетворение, повторение, сравнение.
По-бързо справящите се ученици добавиха в своите речници и трети раздел - тълковен. 
Създаването и използването на индивидуалните речници формира у учениците знания и умения, които са важна част от езиковите и литературните компетентности, необходими за начално ограмотяване. 

 „Урок с мама“  в 3. „в“ клас

Съвместна работа с родители бе първият урок, представен пред нашите гости по Национална програма „Иновации в действие“: г-жа Р. Димитрова - гл. експерт в дирекция ОБГУМ, МОН и учители от Първо основно училище „В. Левски“ – Костинброд и ОУ „Хр. Ботев“ с. Невестино под надслов „Урок с мама“.

Целта на този урок е  пълноценно  приобщаване на родителите към училищния живот, съпричастност към  обучението на техните деца и обективна гледна точка върху знанията и уменията на учениците.

Учениците показаха своята функционална грамотност, която е необходима за успешна реализация в обществото.


 „Иновация в действие“ -  2.а клас 20.01.2021г.

Днес учениците от 2.а клас отново проведоха интересен нетрадиционен урок за формиране на начална финансова грамотност, като приложиха на практика усвоените знания както по предприемачество, така и по математика. Чрез ролева игра „Семеен съвет“ децата показаха добри умения за съставяне на семеен бюджет, работа в екип, вземане на решение, представяне и защитаване на идея, удовлетворяване на потребностите и желанията на всеки член от семейството.


 Иновация в действие

Правописът се овладява трудно и именно затова началното обучение се нуждае от непрекъснато обновяване и разнообразяване на педагогическите решения за неговото осъществяване.

Иновативно  педагогическо решение наречено „Моят индивидуален правописен речник“  бе представено днес от г-жа Ж. Гоцова пред учениците от 3. „в“ клас и техните гости .

Учениците създадоха собствени правописни речници . В началото на речника те записаха изучени правописни правила с различен цвят и подходящи примери. В тези речници учениците ще записват еднократно думите, в които са допуснали грешки при диктовка.

По този начин се формират умения, които са част от езиковата компетентност на учениците, осигурява се възможност за припомняне и затвърдяване на правописни правила, а също и да се проследи напредъка на учениците по правопис.


 Учим и се забавляваме с интерактивна играчка Bee bot ???? 

Учениците от 3. "в" клас  изпозваха Bee but , за да приложат своите знания от раздел "Части на речта" и уменията от компютърно моделиране за подреждане на блокове и създаване на алгоритъм. 

 „Иновация в действие“ във 2.а клас

Учениците  проведоха полезен интердисциплинарен урок по „Технологии и предприемачество“,  като използваха и знанията си по математика. Сами успяха да съставят бюджет  за определено събитие и да направят изчисления за покупка на продуктите, които ще са необходими. Справиха се отлично и с практическата работа по изработването на чанта за пазаруване от хартия. Децата  с удоволствие ще приложат новите си знания при планирането на коледните подаръци.


Време е за нещо ново и иновативно!

Интересен за всички бе днешният интердисциплинарен урок по български език и литература и изобразително изкуство. Потопихме се в света на българските легенди. Учениците от IV"а"клас научиха сами да изработват мисловни карти и да ги оформят по свой индивидуален начин.
В края на часа с много усмивки и доволни от добре свършената работа оцениха сами постиженията си.

Иновация в действие ????

 
Човекът и природата в 3."в"клас
 
Чрез техника  "Карти на ума" учениците систематизираха знанията си от раздел "Тела и вещества".
По този начин, използвайки система от думи и изображения, се  отключват способностите на учениците за планиране, организиране и запаметяване на учебния материал. 

Иновация в действие

За да бъде интересен урокът, трябва да има  интердисциплинарни и интерактивни елементи. По интересен и забавен начин, учениците от 3."в" се запознаха с нов геометричен обект ъгъл и елементите му.


Днес 28.10.2020 г. в 3 "в" клас с класен ръководител Ж. Гоцова бе проведен открит интердисциплинарен урок по БЕЛ и Технологии и предприемачество на тема "Българската приказка".

Децата показаха какво са научили за видовете приказки и пренесоха своите знания в самостоятелно изработени книжки "Lapbook", работиха в сътрудничество и се самооцениха. 


Copyright © 2015 All Rights Reserved.