1 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

гр. Монтана

Достоен гражданин – светът около нас и опасностите на природата

    Обучение за оказване на Първа долекарска помощ с ученици от 3а и 3в класове в часовете за занимания по интереси. Учениците с интерес участваха в практически игри и отговаряха на въпроси как да реагират при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.


Copyright © 2015 All Rights Reserved.