1 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

гр.Монтана

Проекти

Настоящи:

1.         BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес" 

2.         НП „ С грижа за всеки ученик”


Copyright © 2015 All Rights Reserved.