1 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

гр. Монтана

Ученици

Ученици

За Вас, седмокласници

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания

Коронавирус: как да се предпазим.

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
30.01.2022 г. – 03.02.2022 г. вкл. – междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ - ОФИЦИАЛН ПРАЗНИЦИ

06.09.2021 г. – Ден на Съединението;
22.09.2021 г. – Ден на Независимостта на България;
01.11.2021 г. – Ден на народните будители - неприсъствен за всички учебни заведения;
24.12.2021 г. – Бъдни вечер, 25 и 26 декември 2021 г. - Рождество Христово;

01.01.2022 г. – Нова година;
03.03.2022 г. – 3 март - Ден на Освобождението на България от османско иго - национален празник;
18.05.2022 г. – Ден на труда и на международната работническа солидарност;
06.05.2022 г. – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24.05.2022 г. – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност;

ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО В VII КЛАС И НА ДИ ЗА СПК

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

02.02.2022 г. – I - XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2022 г. –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
15.06.2022 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2022 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
30.06.2022 г.
 – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
30.06.2022 г. – 
XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)


Copyright © 2015 All Rights Reserved.