1 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

гр. Монтана

За нас

Първо основно училище „Св.св. Кирил и Методий” - гр.Монтана

      Първо основно училище е най-старото училище в гр.Монтана. Тук историята не е минало, настоящето не започна и не завършва с поредната реформа в образованието, а бъдещето, преди да каже „ЩЕ”, казва: „Било е, е и ще бъде!”. Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” е история и бъдеще. То е дух, възраждане и съзидание. Да си учител в нашето училище е изключителна отговорност, защото от тук започва образованието в гр.Монтана. Училището е създадено непосредствено след Освобождението.

      През годините са изживени добри и трудни периоди, но едно е оставало неизменно - вярата в образованието като висша ценност. Носейки в себе си духа и вярата на нашите патрони Св.св. Кирил и Методий, ние достойно защитаваме авторитета на училището си.

      Днес в него се обучават 520 ученика от 50 – членен учителски колектив с висока професионално-педагогическа подготовка, на чиито усилия, интелект и духовност се гради авторитета на училището.

     Ръководството и колективът използват всяка възможност на Националните и Оперативни програми, за да направят училищната среда и училищния живот по-привлекателен. Можем да използваме добре оборудвани два мултимедийни кабинета, две интерактивни дъски, актова зала, модерно озвучаване, народни носии и костюми, три занимални за дейности по интереси. Новите мебели и техниката създават възможност на учениците и учителите да работят в приятна обстановка и да творят. И дните в нашето училище са запомнящи се, защото не геният на техниката и технологиите, а новото мислене и желанието за творчество задава бъдещи реалности.

      В последните години се опитваме да заложим на традициите. Ежегодно провеждаме „ Ден на таланта в моето училище”, годишни тържества на първи клас, Коледен бал на училището, Ден на търпението, Патронен празник, Лятно училище за бъдещи първокласници, годишен училищен празник за тържествено изпращане на седми клас с раздаване на награди „Даскеер” - като номинациите са на учениците. Учителите също номинират и награждават в различни категории своите възпитаници. Учениците участват с голямо желание в училищните тържества, защото това е поле за техните изяви, а подготовката и реализацията на празниците е дело на екипната работа на ученици, учители и родители. Участваме и достойно се представяме  в състезанията на СБНУ, „Математика без граници”, олимпиади, конкурси за рисунки, математически състезания.

     Приоритет за нашето училище е развиването на ключовите компетентности, заложени в европейската образователна политика: общуване на роден език; общуване на чужди езици; умения по математика и основни умения по точни науки и технологии; умения в областта на цифровите технологии; придобиване на умения за учене; социални и граждански умения; инициативност и предприемачество; културно съзнание и изява. Тези умения се изграждат както чрез учебни дейности, така и в извънкласни форми на обучение. Екипността и партньорството в педагогическия процес на всички нива, практическата реализация на иновационните стратегии и мобилизирането на родителската общност са сред основните приоритети на училището.

      Посланието на нашите учители към своите възпитаници е:

"Деца, обичаме ви! Бъдете здрави и вярвайте на вашите учители!"

 

Добри практики

Презентация на училището

Стратегия - 2016г.- 2020г.

 


Copyright © 2015 All Rights Reserved.